Ce credem?

Credem într-un singur Dumnezeu care există din veșnicie în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Credem în divinitatea Domnului nostru Isus Cristos, în nașterea Sa miraculoasa din fecioară, în viața Sa fără păcat, în moartea Sa înlocuitoare și ispășitoare, în învierea Sa în trup, înălțarea Sa la cer, și în revenire Sa apropiată și literală, plin de putere și glorie.

Credem că Sfânta Scriptura este în totalitate Cuvântul lui Dumnezeu.

Credem că așa cum a fost scrisă în original este inspirată verbal și literal, complet lipsită de greșeli și reprezintă pentru noi autoritatea unică, sigură și infailibilă în privința cunoașterii, credinței, învățăturii și practicii.

Credem că omul, creat după chipul și asemanarea lui Dumnezeu, a căzut din pricina păcatului lui Adam și că toți oamenii sunt păcătoși și au nevoie de mântuire.

Credem că fiecare om poate fi mântuit de păcat prin lucrarea ispășitoare săvârșită de Cristos la Calvar. Această mântuire este prin har, fiind în totalitate opera lui Dumnezeu ca să poată beneficia de mântuire, fiecare om trebuie să creada în Cristos și să se pocăiască. Pocăința implică recunoașterea păcatului, recunoașterea consecințelor produse de păcat, părerea de rău, implorarea iertării divine, părăsirea păcatului și umblarea pe un drum nou.

Credem că a fi mântuit înseamnă a fi “în Cristos” (Romani 7:25-8:11). “În Cristos” reprezintă sfera de operare a Duhului de viață care ne dă puterea să biruim legea păcatului și a morții.

Credem că cei ce sunt născuți din nou, prin puterea lui Dumnezeu de a păstra, vor persevera în har pâna la sfârșitul vieții. Numai cei ce perseverează până la sfârșit au fost cu adevărat născuți din nou.

Credem prin urmare că orice om care este cu adevărat mântuit este pe deplin asigurat în Domnul Isus.

Credem că cel născut din nou are viață veșnică din momentul întoarcerii la Dumnezeu.

Credem că botezul este un act de ascultare față de porunca Domnului Isus, și că acesta se aplică prin cufundare celor născuți din nou, în numele Sfintei Treimi.

Credem că Biserica este trupul local al credincioșilor născuți din nou și botezați, aceasta fiind parte din Biserica universala a lui Cristos, peste care El Însuși este Cap.

Credem că fiecare om are acces direct la Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos.

Credem în principiul biblic al separării Bisericii de Stat.

Credem în învierea în trup a tuturor oamenilor, în judecata de apoi și în existența vieții veșnice.

Credem că cei credincioși vor trăi împreună cu Dumnezeu pentru eternitate în rai, iar cei necredincioși vor trăi despărțiți veșnic de Dumnezeu, în iad.